Define Arama ve Define Bulma Çalışmaları Nelerdir?

Define, doğal koşullar sayesinde veya gömülerek toprak altında kalan değerli nesneler, para anlamına gelir. Defineci ise, toprağın altında kalmış hazineleri arayan kişidir. Define arama devletten izin alınması ve gerekli şartların sağlanması halinde yasal bir iştir. İzin almadan define aramak suçtur ve kişiler cezalandırılmakla yükümlüdür. Define bulma ise bu arama çalışmaları sırasında bulunan değerli eşyaların tamamına denir.

Define arama ve define bulma

Define Arama Çalışmaları İçin Devletten Nasıl İzin Alınmalıdır?

Define aramak için devletin belirlediği şartları yerine getirmek ve resmi izin almak gereklidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda yetkili mercidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 1984 yılında Resmi Gazetede yayınladığı Define Arama Yönetmeliği’yle konunun sınırlarını ve kurallarını belirlemiştir. Bu yönetmelikte madde 5’e göre define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amirliğe bir dilekçe yazarak başvururlar. Daha sonra uygulanacak olan ilk adım kişilerin bakanlığa başvurarak define arama ruhsatı çıkarmaları gerekir. Bu ruhsatın çıkması için bakanlık tarafından bazı belgelerin tamamlanması istenmektedir. Bu belgeler şunlardır:

 • Arama amacının detaylı açıklandığı dilekçe
 • Aranacak yerin ekili, dikili, meskûn, tapulu, tapusuz olup olmadığı, kime ait olduğuna dair evrak
 • Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğü’nce onaylı, 1/500 ölçekli harita veya krokisi
 • Krokisi çıkarılamayan yerler için ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı
 • Aranacak sahanın uzaktan ve yakından fotoğrafları
 • Aranacak yerin sahibi varsa noter onaylı muvafakatname
 • Define Arama Yönetmeliği madde 8’e göre; define aranacak yer 100 metrekareyi geçmemelidir.

Gerekli şartlar sağlandığı takdirde 1 yıl süreli arama ruhsat verilir. Define arama işlemi aralıksız en fazla 1 ay devam edebilir. Arama işlemleri, aranacak yere en yakın müzedeki ihtisas elemanı başkanlığında ve Maliye, Gümrük, İçişleri Bakanlıklarının mahalli temsilcileri gözetiminde gerçekleştirilir. Tüm masraflar define arayıcısına aittir. Arama işlemleri tamamlandıktan sonra aranan sahanın eski haline getirilmesi gerekmekte ve bu görev define arayıcıya aittir. Define bulma çalışmaları kapsamında ise bu arama çalışmaları sırasında bulunanların nasıl taksim edildiği anlatılacaktır.

Define arama ve define bulma

Define Bulma Halinde Prosedür Nasıl İşlemektedir?

Define arama çalışmalarında çıkan buluntular bakanlık tarafından görevlendirilen uzman heyet tarafından incelenir. Buluntular kültür ve tabiat varlığı ise, müzelere devri gerçekleşir. Define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na nakli gerçekleştirilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na gelen definenin değeri para olarak tespit edilir. Define arayan kişiler devlete ait bir arazide defineyi bulmuşsa %50’sini almaya hak kazanır. Eğer define bulunan alan özel veya tüzel kişilere aitse, %40’lık kısmı define arayıcısına, %10’luk kısmı mülk sahibine paylaştırılır.

Kişi eğer kendi mülkünde bir eser bulmuşsa, bu eserin değerinin belirlenmesi ve hakkını almak için devlete resmi başvuru yapması gerekmektedir. Devlet kendi mülkünde eser bulunmuş kişilere eserin değerini öder ve eseri satın alır. Define bulma işlemleri sırasında neler yapacağınızı aşağıdaki yazı ile daha iyi anlayabilirsiniz.

Define arama ve define bulma

Define Arama Çalışmaları Nasıl Yapılır?

Define arama için define arayıcında yeterli teknik bilgi ve donanımın olması gerekir. Define arayıcısı şu özellikleri taşımalıdır:

 1. Defineler, sanat eserleri, uygarlıklar hakkında derin bilgiye sahip olmak gerekir. İşaretler, saklama biçimleri ve hangi alanda ne, nasıl aranacağı bilgisi mutlaka define arayan kişide olmalıdır.
 2. Yeterli teknik donanım, alet, malzeme ve bunların kullanım bilgisi şarttır. Kazım teknikleri, arazi toprak özellikleri gibi bilgiler de olmazsa olmazdır.
 3. 3- Yeterli maddi güce sahip olmak gerekir. Tüm malzemeler, teknik donanım, yol parası, ruhsat için gerekli ön ödeme, kazıya katılan kişilerin masrafları define arayıcısı tarafından karşılandığı için güçlü bir finansmana gereksinim vardır.
 4. Yasal izin almak ve arama işini prosedürlere göre yapmak gerekmektedir. Uygunsuz ve izinsiz yapılan aramalar cezaya tabiidir.

Definecinin tüm bu özelliklerin yanı sıra toprak özellikleri hakkında derin bilgisinin olması şarttır. Çünkü toprak yapısı altındaki madde için ipucu niteliği taşımaktadır. Define bulma konusunda bilgili pek çok defineci sadece toprak yapısını inceleyerek toprağın altında ne olduğuna dair bilgiye sahip olabilmektedir. Bu da aramayı kolaylaştırmakta ve ne aranacağı bilgisine ulaşmayı sağlamaktadır.

Define Arama İşlemleri Sırasında Bilinmesi Gerekenler

Mezar gömüsü bulunan yerin toprak yapısı: Mezar gömüsü bulunan toprak, kokulu ve eski bir topraktır. Bitki örtüsü neredeyse görülmez. Normal toprak renginden daha koyu renge sahiptir.

 • Altın gömüsü bulunan yerin toprak yapısı: Altın gömüsü bulunan toprakta normal topraktan farklı bir görünüm yoktur. Eğer altın siyanürle işliyse toprak yapısında farklılık görülür. Bu da çorak ve bitki örtüsü bulunmayan bir toprak görünümüdür.
 • Kabarık toprak yapısı: Daha önceden kazılmış, bir şey gömülerek tekrar kapatılmış toprak defineciler tarafından anlaşılır. Kabarık ve dolgulu görünen bu toprak yapısı definecilerin en çok ilgisini çeken toprak yapısıdır.
 • Kireç taşı, kalkerli toprak yapısı: Kalkerli ya da kireç taşlı toprak yapısı yerleşim yerlerinin üzerinde oluşan toprak çeşididir. Böyle bir toprak görüldüğünde alt bölümlerde daha önceden bir yerleşim yerinin bulunduğu anlaşılır.
 • Farklı bir toprak yapısı: O bölgedeki toprak yapısından farklı bir toprak yapısı tespit edilirse o bölgede daha önce kazı, gömü, defin işlemi yapıldığı anlaşılır. Çünkü yapılan gömülerde başka bölgelerden toprak getirilerek gömü alanının örtülmesi bir eskiden gelen bir gelenektir.

Define arama işlemi sırasında define arayıcılarda şu malzemelerin olması işi kolaylaştırmak, düzenli çalışmak ve güvenlik açısından gerekmektedir:

 • Alan tarama cihazı, dedektör
 • Nokta tespit edici cihaz
 • Pusula
 • Kazık
 • Kazma, kürek
 • Balyoz, murç, keski
 • İp
 • Baret
 • Gaz maskesi
 • Çapa
 • Urgan, halat
 • Mala
 • Fırça
 • El arabası
 • Kova
 • Makara sistemi
 • Elek
 • El feneri

Define arama ve define bulma

Define Bulma İpuçları Nelerdir?

Ülkemizde define olmayan toprak yoktur. Çünkü coğrafya olarak zengin medeniyetlere ev sahipliği yapmış topraklarda yaşamaktayız. Toprak üstümüzün olduğu kadar altının da zenginliklerle dolu olduğu aşikardır.

Define arama ve define bulma belirli bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektirir. Bir doğal yapı (taş, kaya, fosil vb) ya da topraktan çıkan nesne üzerindeki işaret ve sembolleri iyi ve doğru yorumlamak gerekmektedir. Öncelikle coğrafik koşulları iyi incelemek gerekir. Yağmur, sel gibi doğal felaketlerden etkilenmemiş alanları bulmak ve aramaları buralarda gerçekleştirmek her zaman artı bir avantaj sağlar. Define arayan kişi her zaman “elimde bir define olsa burada nereye gömerdim?” düşüncesiyle hareket etmeli ve ilk tahminlerini bu düşünceye göre belirlemelidir.

Aranacak sahayı iyice inceleyerek analiz etmek gerekir. Eğer farklı işaret ve semboller bulunduysa bunlar arasında bir bağ olup olmadığı araştırılmalı ve bağlantı kurulmaya çalışılmalıdır. Yanıltıcı ve çeldirici işaret ve sembollerle oyalanarak vakit kaybı yaşanmamalıdır. Arama sahası daraltılmalı ve minimize edilmelidir. Çünkü küçük bir alanda çalışmak her zaman avantaj sağlar. O bölgede daha önce yaşamış halklar ve gelenekleri hakkında bilgi edinilmelidir. Dini sembol ve işaretler araştırılmalı ve o dönemki toplum inançları yönüyle incelenmelidir.

Define arama işlemi yapan kişileri kandıran bilgisiz, sahtekar, dolandırıcı pek çok insan bulunmaktadır. Ellerinde sahte haritalarla ya da kulaktan dolma inanış ve hurafelerle definecileri kandırıp maddi gelir elde etmek isteyen insanlar mevcuttur. Bu tür insanlardan uzak durmak ve her söylenene araştırmadan inanmamak en faydalı önlem olacaktır.

Define Arama Cezası ile ilgili bilgi almak için burayı tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu

deneme bonusu veren siteler